Katagoria: Technika, opublikowano: 03 października 2014


Fliegl: Nowa generacja naczep ASW

Fliegl: Nowa generacja naczep ASW

Nowa lekkość przyczep Fliegla możliwa jest dzięki zastosowaniu w konstrukcji naczepy aluminium. Fliegl Agrartechnik wyposaża swoje pojazdy z przesuwnym systemem wyładunku w aluminiowe zabudowy.

 

Oprócz aluminiowych wywrotek ASS, zaprezentowanych po raz pierwszy jesienią 2013 r., w aluminiowym wariancie dostępne są także  przyczepy ASW. Wspólną cechą modeli tych pojazdów jest niższa masa własna, przez co istotnie zwiększona została ładowność.

ASW ALU-TEC bazuje na przemyślanych rozwiązaniach dla całościowej koncepcji swoich pojazdów. Obniżenie masy własnej nastąpiło nie tylko poprzez zastosowanie aluminium w konstrukcji muldy, lecz także dzięki przebudowie ramy przyczepy, do której wykorzystano bardziej wytrzymałą stal. Podwozie i mulda  połączone zostały ze sobą za pomocą konstrukcji mostowej. Taki rodzaj budowy pojazdu zapewnia jego wysoką stabilność jednocześnie przy najniższej z możliwych masie. Przez lekki sposób zabudowy pojazdu ASW do współpracy można zastosować także ciągnik o istotnie niższej masie własnej, jak i mocy. Praktycznie ciągnik nie powinien przekraczać swą mocą 250 KM, by bez problemu wykonywać wszystkie prace polowe. Dodatkowa masa ciągnika jest również zbędna. Dla klienta oznacza to wyczuwalne oszczędności zmniejszające zużycie paliwa oraz mniejsze koszty eksploatacji. Różnica masy własnej pomiędzy konstrukcją stalową a aluminiową w przypadku przyczep ASW wraz z współpracującymi z nimi ciągnikami może wynosić nawet do 6 t (ASW oszczędność 3,5 t, ciągnik oszczędność 2,5 t). W wyniku tych oszczędności na masie zwiększa się ładowność zestawu ciągnik-przyczepa z dotychczasowych 17500 kg na 23500 kg, a objętość transportowa wzrasta z 40 na 45 m. sześc. Dane te dotyczą maksymalnego obciążenia pojazdu przy maksymalnie dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 40 t.

Optymalne dopasowanie nacisku na oś przez przesuwanie mechaniczne  (seryjnie) lub bezstopniowo hydraulicznie. Możliwość dostosowania nacisku przy zamontowaniu agregatów współpracujących (np. rozsiwacza)


Rysunek na górze – optymalne dopasowanie nacisku na oś przez przesuwanie mechaniczne (seryjnie) lub bezstopniowo hydraulicznie. Możliwość dostosowania nacisku przy zamontowaniu agregatów współpracujących (np. rozsiwacza)
Rysunek środkowy – przesunięcie osi do tyłu przy pracy na polu. Duży nacisk = lepsza trakcyjność ciągnikami
Rysunek na dole – Przesunięcie osi do przodu dla transportu drogowego. Mniejszy nacisk na oś = wyższy komfort jazdy, mniejsze zużycie

Podsumowując: ALU-TEC umożliwia zwiększenie załadunku o 34%. Dodatkowym profitem jest perfekcyjna współpraca jednostek ciągnącej i ciągnionej. Elastyczne przesuwanie osi, możliwe w standardzie w sposób mechaniczny a w opcji bezstopniowo hydraulicznie, pozwala na lepsze rozłożenie ciężaru. Rozwiązanie to jest możliwe niezależnie od liczby osi, w które wyposażona jest przyczepa. Rozkład ciężaru, dzięki możliwości przesuwania osi, dopasowany jest optymalnie do rodzaju ładunku czy warunków użytkowania przyczepy. Na polu i w terenie osie można znacznie przesunąć w tył by umożliwić najlepszą trakcję dla współpracującego z przyczepą ciągnika. W przypadku ładunku do 4 t nacisk ładunku przeniesiony zostaje na ciągnik celem odciążenia przyczepy. W przypadku transportu drogowego zaleca się przesunięcie osi do przodu tak by równomiernie rozłożyć ciężar nieprzekraczający dopuszczalnego nacisku jednostkowego na oś. Wartością dodatnią jest poprawienie komfortu jazdy oraz wydłużenie czasu eksploatacji przyczepy.

Fliegl oferuje ASW ALU-TEC w dwóch wariantach tandemowych (271 ALU-TEC, 281 ALU-TEC) i dwóch wariantach o potrójnej osi ( 381 ALU-TEC, 391 ALU-TEC). Masa własna przyczep waha się w zależności od wyposażenia pomiędzy 5200 a 7100 kg. Szerokość muldy i jej wysokość oscyluje w granicach 2380  i 2000 mm, a długość zabudowy waha się pomiędzy 7100 a 9100 mm.

Decydujący się na Fliegl ALU-TEC stawia na zwiększenie rolniczego wykorzystania przyczep i lepszą wydajność. Przyczepy i naczepy ASW oprócz swej niskiej masy bazują  również na uznanym i opatentowanym przez Fliegla przesuwnym systemie rozładunku.

Zbigniew Witamborski

Share This