Katagoria: Opis wydarzeń branżowych, opublikowano: 10 lipca 2014


XXIII Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe

XXIII Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe

Termin:

07 Czerwiec 2014  - 08 Czerwiec 2014

Nazwa:

XXIII Pomorskie Targi Rolno-Przemysłowe

Organizator:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
tel. 58 326 39 00, faks 58 309 09 45
e-mail: sekretariat@podr.pl
www.podr.pl
Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu
83-422 Nowy Barkoczyn
tel. 58 688 20 11, 58 688 21 50, faks 58 688 22 52
e-mail: luban@podr.pl
www.podr.pl

Miejsce:

Lubań k. Kościerzyny

Opis:

Tematyka: maszyny i urządzenia rolnicze, nawozy i środki ochrony roślin, pasze i dodatki paszowe, materiały budowlane, samochody, kiermasze ogrodnicze; prezentacja wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego, bydła mięsnego, trzody chlewnej, koni i owiec.

E-mail

sekretariat@podr.pl

Witryna:

Share This