Katagoria: Opis wydarzeń branżowych, opublikowano: 23 czerwca 2015


XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa

XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa

Termin:

13 Czerwiec 2015  - 14 Czerwiec 2015

Nazwa:

XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa

Organizator:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku

Miejsce:

Poświętne, k. Płońska

Opis:

W programie:
-prezentacja nowych odmian roślin uprawnych, nowoczesnych technologii upraw, działania środków ochrony -roślin i nawozów (na poletkach doświadczalnych),
-konferencja nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie nowych możliwości inwestowania w rozwój gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich,
-wystawa ciągników, maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolnej,
-prezentacja nowych środków do produkcji zwierzęcej,
-kiermasz wydawnictw MODR,
-indywidualne doradztwo fachowe,
-kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych,
-prezentacja dziedzictwa kulinarnego i kulturowego wsi mazowieckiej,
-wystawa zwierząt hodowlanych (klacze, bydło mleczne, trzoda chlewna),
-konkurs na „Najciekawsze Stoisko”,
-konkurs na „HIT Targowy”,
-XX Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi,
-V Ekologiczny Turniej Rodzinny

E-mail

magdalena.sielczak@modr.mazowsze.pl

Witryna:

Share This