Katagoria: Opis wydarzeń branżowych, opublikowano: 03 lipca 2014


Targi Rolne „W sercu Polski”

Targi Rolne „W sercu Polski”

Termin:

28 Czerwiec 2014  - 29 Czerwiec 2014

Nazwa:

Targi Rolne „W sercu Polski”

Organizator:

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Bratoszewicach
ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice
tel. 42 719 89 28 (29), faks 42 719 66 99

Miejsce:

ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach

Opis:

Tematyka: środki produkcji dla rolnictwa, ciągniki, maszyny rolnicze, materiały budowlane, wyposażenie budynków inwentarskich, samochody osobowe i dostawcze;
Imprezy towarzyszące:
Konkurs Wyrobów Mleczarskich, Wędliniarskich i Piekarniczych; Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”; prezentacja i ocena zwierząt hodowlanych.

E-mail

centrala@lodr-bratoszewice.pl

Witryna:

Share This