Katagoria: Opis wydarzeń branżowych, opublikowano: 03 lipca 2014


XV Mazowieckie Dni Rolnictwa

XV Mazowieckie Dni Rolnictwa

Termin:

14 Czerwiec 2014  - 15 Czerwiec 2014

Nazwa:

XV Mazowieckie Dni Rolnictwa

Organizator:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Oddział Poświętne w Płońsku
ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
tel. 23 663 07 00, 23 663 07 01, faks 23 662 99 50

Miejsce:

tereny MODR – Oddział Poświętne w Płońsku

Opis:

Tematyka: wystawa maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Stoiska doradcze firm obsługujących rolnictwo. Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych (bydło mleczne, trzoda chlewna, klacze hodowlane) i prezentacja drobnego inwentarza.
Pole doświadczalne z PDO, kolekcją odmian roślin rolniczych, doświadczeniami ścisłymi i zalecanymi technologiami uprawy. XVIII Amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi.

E-mail

sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl

Witryna:

Share This