Katagoria: Opis wydarzeń branżowych, opublikowano: 30 czerwca 2014


XXIII Targi Rolnicze „Lubniewice 2014”

XXIII Targi Rolnicze „Lubniewice 2014”

Termin:

24 Maj 2014  - 25 Maj 2014

Nazwa:

XXIII Targi Rolnicze „Lubniewice 2014”

Organizator:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
Oddział w Lubniewicach
ul. Osadników Wojskowych 25, 69-210 Lubniewice
tel. 95 755 76 14, 95 755 76 15, faks 95 755 71 79

Miejsce:

Pałac w Gliśnie

Opis:

Tematyka: impreza promocyjno-handlowa z szeroką prezentacją firm produkcyjnych, handlowych i usługowych działających na rzecz rolnictwa.
Wystawcy oferują m.in :maszyny rolnicze, wyposażenie budynków inwentarskich, oczyszczalnie ścieków, urządzenia do przetwórstwa rolno-spożywczego, nawozy, środki ochrony roślin, pasze, koncentraty.

E-mail

lubniewice@lodr.pl

Witryna:





Share This