Katagoria: Opis wydarzeń branżowych, opublikowano: 30 czerwca 2014


XIV Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA

XIV Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA

Termin:

28 Luty 2014  - 02 Marzec 2014

Nazwa:

XIV Międzynarodowe Targi FERMA BYDŁA

Organizator:

DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 639 01 17/18, faks 61 858 48 48

Miejsce:

Hala ATLAS Arena, Łódź, al. Bandurskiego 7

Opis:

Tematyka: infrastruktura hodowli bydła, świń i drobiu w tym: wyposażenie budynków inwentarskich, systemy żywienia, pojenia, udoju, pasze i dodatki paszowe, leki i preparaty weterynaryjne, wozy paszowe i asenizacyjne, maszyny zielonkowe, ładowarki, ciągniki.

E-mail

targiferma@targiferma.com.pl

Witryna:

Share This