Katagoria: Opis wydarzeń branżowych, opublikowano: 01 lipca 2014


Dzień Kukurydzy i Buraka

Dzień Kukurydzy i Buraka

Termin:

21 Wrzesień 2014

Nazwa:

XVI Dzień Kukurydzy i Buraka

Organizator:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Oddział Poświętne w Płońsku
ul. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
tel. 23 663 07 00, 23 663 07 01, faks 23 662 99 50

Miejsce:

Poświętne k. Płońska

Opis:

Tematyka: wystawa maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Wykłady i stoiska doradcze.
Pole doświadczalne z kolekcją odmian roślin rolniczych, doświadczeniami ścisłymi i zalecanymi technologiami uprawy. Konkursy i kiermasze. Gazeta targowa.

E-mail

sekretariat.plonsk@modr.mazowsze.pl

Witryna:

Share This