Katagoria: Rynek rolny, notowania zbóż, opublikowano: 15 lipca 2015


Notowania rynku zbóż 22 VI – 28 VI 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

950 zł

875 zł

8.6

Cena średnia

688 zł

691 zł

-0.5

Żyto

Cena min.

380 zł

390 zł

-2.6

Cena maks.

575 zł

690 zł

-16.7

Cena średnia

468 zł

487 zł

-4

Jęczmień

Cena min.

480 zł

470 zł

2.1

Cena maks.

900 zł

800 zł

12.5

Cena średnia

646 zł

653 zł

-1.2

Kukurydza

Cena min.

550 zł

510 zł

7.8

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

744 zł

749 zł

-0.7

Owies

Cena min.

350 zł

375 zł

-6.7

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

512 zł

515 zł

-0.7

Pszenżyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

800 zł

720 zł

11.1

Cena średnia

564 zł

565 zł

-0.1

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1663 zł

1625 zł

2.3
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This