Katagoria: Rynek rolny, notowania zbóż, opublikowano: 31 lipca 2015


Notowania rynku zbóż 20 VII – 26 VII 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

550 zł

520 zł

5.8

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

703 zł

706 zł

-0.3

Żyto

Cena min.

350 zł

350 zł

0

Cena maks.

600 zł

620 zł

-3.2

Cena średnia

476 zł

486 zł

-2

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

850 zł

800 zł

6.3

Cena średnia

644 zł

657 zł

-2

Kukurydza

Cena min.

550 zł

590 zł

-6.8

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

746 zł

745 zł

0.2

Owies

Cena min.

375 zł

350 zł

7.1

Cena maks.

900 zł

920 zł

-2.2

Cena średnia

528 zł

527 zł

0.1

Pszenżyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

750 zł

720 zł

4.2

Cena średnia

576 zł

581 zł

-0.8

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1441 zł

1520 zł

-5.2
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This