Katagoria: Rynek rolny, notowania zbóż, opublikowano: 27 lipca 2015


Notowania rynku zbóż 13 VII – 19 VII 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

520 zł

520 zł

0

Cena maks.

900 zł

875 zł

2.9

Cena średnia

706 zł

688 zł

2.5

Żyto

Cena min.

350 zł

350 zł

0

Cena maks.

620 zł

600 zł

3.3

Cena średnia

486 zł

479 zł

1.5

Jęczmień

Cena min.

500 zł

490 zł

2

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

657 zł

647 zł

1.5

Kukurydza

Cena min.

590 zł

590 zł

0

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

745 zł

750 zł

-0.7

Owies

Cena min.

350 zł

350 zł

0

Cena maks.

920 zł

900 zł

2.2

Cena średnia

527 zł

522 zł

1

Pszenżyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

720 zł

700 zł

2.9

Cena średnia

581 zł

564 zł

2.9

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1520 zł

1644 zł

-7.5
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This