Katagoria: Rynek rolny, notowania zbóż, opublikowano: 27 lipca 2015


Notowania rynku zbóż 06 VII – 12 VII 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

520 zł

530 zł

-1.9

Cena maks.

875 zł

875 zł

0

Cena średnia

688 zł

686 zł

0.3

Żyto

Cena min.

350 zł

350 zł

0

Cena maks.

600 zł

600 zł

0

Cena średnia

479 zł

470 zł

1.8

Jęczmień

Cena min.

490 zł

500 zł

-2

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

647 zł

645 zł

0.2

Kukurydza

Cena min.

590 zł

590 zł

0

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

750 zł

760 zł

-1.3

Owies

Cena min.

350 zł

350 zł

0

Cena maks.

900 zł

875 zł

2.9

Cena średnia

522 zł

511 zł

2.2

Pszenżyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

700 zł

700 zł

0

Cena średnia

564 zł

548 zł

3

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1644 zł

1611 zł

2
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This