Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 16 września 2014


Rynek zbóż – 1-7 wrzesień 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

746 zł

751 zł

-0.8

Żyto

Cena min.

380 zł

340 zł

11.8

Cena maks.

800 zł

875 zł

-8.6

Cena średnia

497 zł

503 zł

-1.3

Jęczmień

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

689 zł

689 zł

0

Kukurydza

Cena min.

660 zł

660 zł

0

Cena maks.

1200 zł

1200 zł

0

Cena średnia

926 zł

922 zł

0.3

Owies

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

980 zł

1000 zł

-2

Cena średnia

573 zł

579 zł

-1

Pszenżyto

Cena min.

500 zł

480 zł

4.2

Cena maks.

825 zł

925 zł

-10.8

Cena średnia

634 zł

646 zł

-1.9

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1560 zł

1548 zł

3
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This