Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 17 listopada 2014


Notowania rynku zbóż 3 XI – 9 XI 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

714 zł

714 zł

0.1

Żyto

Cena min.

390 zł

400 zł

-2.5

Cena maks.

700 zł

800 zł

-12.5

Cena średnia

498 zł

502 zł

-0.8

Jęczmień

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

660 zł

666 zł

-0.9

Kukurydza

Cena min.

650 zł

550 zł

18.2

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

820 zł

821 zł

-0.1

Owies

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

950 zł

940 zł

1.1

Cena średnia

544 zł

556 zł

-2.3

Pszenżyto

Cena min.

500 zł

440 zł

13.6

Cena maks.

720 zł

770 zł

-6.5

Cena średnia

603 zł

601 zł

0.4

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1377 zł

1355 zł

1.6
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This