Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 07 kwietnia 2015


Notowania rynku zbóż 9 III – 15 III 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

530 zł

525 zł

1

Cena maks.

925 zł

900 zł

2.8

Cena średnia

732 zł

724 zł

1.1

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

800 zł

700 zł

14.3

Cena średnia

518 zł

500 zł

3.6

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

691 zł

687 zł

0.5

Kukurydza

Cena min.

590 zł

590 zł

0

Cena maks.

900 zł

1000 zł

-10

Cena średnia

763 zł

770 zł

-0.9

Owies

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

860 zł

860 zł

0

Cena średnia

564 zł

553 zł

1.9

Pszenżyto

Cena min.

500 zł

475 zł

5.3

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

618 zł

611 zł

1.1

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1545 zł

1523 zł

1.4
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This