Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 04 marca 2015


Notowania rynku zbóż 9 II – 15 II 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

490 zł

2

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

723 zł

727 zł

-0.6

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

800 zł

700 zł

14.3

Cena średnia

514 zł

504 zł

2.1

Jęczmień

Cena min.

480 zł

500 zł

-4

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

680 zł

686 zł

-0.8

Kukurydza

Cena min.

560 zł

560 zł

0

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

780 zł

785 zł

-0.6

Owies

Cena min.

370 zł

350 zł

5.7

Cena maks.

880 zł

900 zł

-2.2

Cena średnia

545 zł

542 zł

0.6

Pszenżyto

Cena min.

475 zł

475 zł

0

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

619 zł

616 zł

0.6

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1505 zł

1521 zł

-1.1
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This