Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 23 września 2014


Notowania rynku zbóż 8 IX – 12 IX 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

740 zł

746 zł

-0.8

Żyto

Cena min.

350 zł

380 zł

-7.9

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

494 zł

497 zł

-0.6

Jęczmień

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

685 zł

689 zł

-0.6

Kukurydza

Cena min.

660 zł

660 zł

0

Cena maks.

1200 zł

1200 zł

0

Cena średnia

925 zł

926 zł

-0.1

Owies

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

1000 zł

980 zł

2

Cena średnia

570 zł

573 zł

-0.5

Pszenżyto

Cena min.

480 zł

500 zł

-4

Cena maks.

880 zł

825 zł

6.7

Cena średnia

631 zł

634 zł

-0.5

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1364 zł

1560 zł

-0.7
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This