Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 20 października 2014


Notowania rynku zbóż 6 X -12 X 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

448 zł

500 zł

-2.5

Cena maks.

900 zł

925 zł

-2.7

Cena średnia

718 zł

742 zł

-3.2

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

825 zł

800 zł

3.1

Cena średnia

527 zł

516 zł

2.1

Jęczmień

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

850 zł

900 zł

-5.6

Cena średnia

666 zł

683 zł

-2.4

Kukurydza

Cena min.

550 zł

550 zł

0

Cena maks.

1033 zł

1100 zł

-6.1

Cena średnia

884 zł

897 zł

-1.5

Owies

Cena min.

370 zł

370 zł

0

Cena maks.

850 zł

980 zł

-13.3

Cena średnia

545 zł

562 zł

-2.9

Pszenżyto

Cena min.

440 zł

440 zł

0

Cena maks.

825 zł

780 zł

5.8

Cena średnia

611 zł

625 zł

-2.3

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1352 zł

1352 zł

0
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This