Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 15 stycznia 2015


Notowania rynku zbóż 5 I – 11 I 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

520 zł

-3.8

Cena maks.

910 zł

850 zł

7.1

Cena średnia

725 zł

716 zł

1.1

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

600 zł

700 zł

-14.3

Cena średnia

498 zł

498 zł

-0.1

Jęczmień

Cena min.

450 zł

420 zł

7.1

Cena maks.

900 zł

820 zł

9.8

Cena średnia

666 zł

671 zł

-0.7

Kukurydza

Cena min.

540 zł

450 zł

20

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

776 zł

780 zł

-0.5

Owies

Cena min.

350 zł

400 zł

-12.5

Cena maks.

900 zł

760 zł

18.4

Cena średnia

535 zł

543 zł

-1.3

Pszenżyto

Cena min.

480 zł

400 zł

20

Cena maks.

800 zł

770 zł

3.9

Cena średnia

607 zł

601 zł

0.9

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1455 zł

1413 zł

3
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This