Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 19 maja 2015


Notowania rynku zbóż 4 V – 10 V 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

520 zł

520 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

724 zł

717 zł

1

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

800 zł

575 zł

39.1

Cena średnia

514 zł

492 zł

4.4

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

677 zł

679 zł

-0.3

Kukurydza

Cena min.

560 zł

550 zł

1.8

Cena maks.

1000 zł

900 zł

11.1

Cena średnia

758 zł

749 zł

1.2

Owies

Cena min.

400 zł

410 zł

-2.4

Cena maks.

880 zł

880 zł

0

Cena średnia

550 zł

554 zł

-0.7

Pszenżyto

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

603 zł

593 zł

1.7

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1539 zł

1547 zł

-0.5
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This