Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 13 kwietnia 2015


Notowania rynku zbóż 30 III – 05 IV 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

520 zł

520 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

733 zł

726 zł

0.9

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

600 zł

800 zł

-25

Cena średnia

497 zł

516 zł

-3.7

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

693 zł

688 zł

0.8

Kukurydza

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

752 zł

751 zł

0.1

Owies

Cena min.

450 zł

400 zł

12.5

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

557 zł

562 zł

-0.8

Pszenżyto

Cena min.

400 zł

475 zł

-15.8

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

606 zł

615 zł

-1.5

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1547 zł

1555 zł

-0.5
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This