Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 12 listopada 2014


Notowania rynku zbóż 27 X – 2 XI 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

480 zł

4.2

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

714 zł

703 zł

1.6

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

800 zł

825 zł

-3

Cena średnia

502 zł

518 zł

-3.1

Jęczmień

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

850 zł

860 zł

-1.2

Cena średnia

666 zł

661 zł

0.8

Kukurydza

Cena min.

550 zł

500 zł

10

Cena maks.

1000 zł

1033 zł

-3.2

Cena średnia

821 zł

820 zł

0.2

Owies

Cena min.

400 zł

350 zł

14.3

Cena maks.

940 zł

960 zł

-2.1

Cena średnia

556 zł

554 zł

0.3

Pszenżyto

Cena min.

440 zł

475 zł

-7.4

Cena maks.

770 zł

825 zł

-6.7

Cena średnia

601 zł

608 zł

-1.2

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1355 zł

1536 zł

0.6
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This