Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 19 maja 2015


Notowania rynku zbóż 27 IV – 3 V 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

520 zł

520 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

717 zł

731 zł

-1.9

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

575 zł

800 zł

-28.1

Cena średnia

492 zł

523 zł

-6

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

679 zł

687 zł

-1.2

Kukurydza

Cena min.

550 zł

560 zł

-1.8

Cena maks.

900 zł

1000 zł

-10

Cena średnia

749 zł

755 zł

-0.8

Owies

Cena min.

410 zł

400 zł

2.5

Cena maks.

880 zł

860 zł

2.3

Cena średnia

554 zł

558 zł

-0.8

Pszenżyto

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

593 zł

607 zł

-2.3

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1547 zł

1529 zł

1.2
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This