Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 23 czerwca 2015


Notowania rynku zbóż 25 V – 31 V 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

975 zł

900 zł

8.3

Cena średnia

711 zł

714 zł

-0.4

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

620 zł

780 zł

-20.5

Cena średnia

492 zł

505 zł

-2.6

Jęczmień

Cena min.

470 zł

500 zł

-6

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

664 zł

674 zł

-1.4

Kukurydza

Cena min.

520 zł

550 zł

-5.5

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

752 zł

753 zł

-0.2

Owies

Cena min.

375 zł

375 zł

0

Cena maks.

860 zł

860 zł

0

Cena średnia

534 zł

546 zł

-2.2

Pszenżyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

582 zł

596 zł

-2.4

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1573 zł

1557 zł

1
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This