Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 08 grudnia 2014


Notowania rynku zbóż 24 XI – 30 XI 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

470 zł

490 zł

-4.1

Cena maks.

900 zł

925 zł

-2.7

Cena średnia

703 zł

705 zł

-0.3

Żyto

Cena min.

390 zł

390 zł

0

Cena maks.

650 zł

700 zł

-7.1

Cena średnia

503 zł

504 zł

-0.2

Jęczmień

Cena min.

420 zł

430 zł

-2.3

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

661 zł

655 zł

0.9

Kukurydza

Cena min.

580 zł

550 zł

5.5

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

759 zł

789 zł

-3.8

Owies

Cena min.

380 zł

390 zł

-2.6

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

546 zł

542 zł

0.9

Pszenżyto

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

725 zł

775 zł

-6.5

Cena średnia

594 zł

597 zł

-0.5

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1388 zł

1365 zł

1.7
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This