Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 07 kwietnia 2015


Notowania rynku zbóż 23 II – 1 III 2015



 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

525 zł

525 zł

0

Cena maks.

900 zł

925 zł

-2.7

Cena średnia

727 zł

725 zł

0.2

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

780 zł

700 zł

11.4

Cena średnia

522 zł

501 zł

4.2

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

689 zł

683 zł

0.9

Kukurydza

Cena min.

560 zł

560 zł

0

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

777 zł

784 zł

-0.9

Owies

Cena min.

400 zł

370 zł

8.1

Cena maks.

860 zł

880 zł

-2.3

Cena średnia

557 zł

544 zł

2.4

Pszenżyto

Cena min.

475 zł

475 zł

0

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

620 zł

614 zł

1

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1512 zł

1511 zł

0.1




Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.








Share This