Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 15 stycznia 2015


Notowania rynku zbóż 22 XII 2014 – 4 I 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

520 zł

500 zł

4

Cena maks.

850 zł

925 zł

-8.1

Cena średnia

716 zł

717 zł

-0.1

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

700 zł

825 zł

-15.2

Cena średnia

498 zł

506 zł

-1.6

Jęczmień

Cena min.

420 zł

420 zł

0

Cena maks.

820 zł

850 zł

-3.5

Cena średnia

671 zł

669 zł

0.2

Kukurydza

Cena min.

450 zł

560 zł

-19.6

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

780 zł

785 zł

-0.6

Owies

Cena min.

400 zł

350 zł

14.3

Cena maks.

760 zł

880 zł

-13.6

Cena średnia

543 zł

534 zł

1.5

Pszenżyto

Cena min.

400 zł

500 zł

-20

Cena maks.

770 zł

800 zł

-3.8

Cena średnia

601 zł

605 zł

-0.6

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1413 zł

1409 zł

0.3
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This