Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 06 października 2014


Notowania rynku zbóż 22 IX – 28 IX 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

488 zł

2.6

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

750 zł

752 zł

-0.3

Żyto

Cena min.

430 zł

400 zł

7.5

Cena maks.

820 zł

800 zł

2.5

Cena średnia

532 zł

514 zł

3.3

Jęczmień

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

683 zł

684 zł

-0.2

Kukurydza

Cena min.

550 zł

600 zł

-8.3

Cena maks.

1050 zł

1050 zł

0

Cena średnia

910 zł

906 zł

0.5

Owies

Cena min.

380 zł

400 zł

-5

Cena maks.

980 zł

1000 zł

-2

Cena średnia

564 zł

563 zł

0.2

Pszenżyto

Cena min.

460 zł

460 zł

0

Cena maks.

820 zł

820 zł

0

Cena średnia

633 zł

631 zł

0.3

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1339 zł

1344 zł

-0.4
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This