Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 03 listopada 2014


Notowania rynku zbóż 20 X – 26 X 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

480 zł

500 zł

-4

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

703 zł

719 zł

-2.3

Żyto

Cena min.

400 zł

350 zł

14.3

Cena maks.

825 zł

700 zł

17.9

Cena średnia

518 zł

509 zł

1.7

Jęczmień

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

860 zł

900 zł

-4.4

Cena średnia

661 zł

670 zł

-3.4

Kukurydza

Cena min.

500 zł

400 zł

25

Cena maks.

1033 zł

1050 zł

-1.6

Cena średnia

820 zł

848 zł

-3.4

Owies

Cena min.

350 zł

350 zł

0

Cena maks.

960 zł

980 zł

-2

Cena średnia

554 zł

566 zł

-2

Pszenżyto

Cena min.

475 zł

440 zł

8

Cena maks.

825 zł

800 zł

3.1

Cena średnia

608 zł

610 zł

-0.4

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1536 zł

1349 zł

-0.1
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This