Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 07 kwietnia 2015


Notowania rynku zbóż 2 III – 8 III 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

525 zł

525 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

724 zł

727 zł

-0.3

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

700 zł

780 zł

-10.3

Cena średnia

500 zł

522 zł

-4.1

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

687 zł

689 zł

-0.3

Kukurydza

Cena min.

590 zł

560 zł

5.4

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

770 zł

777 zł

-0.9

Owies

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

860 zł

860 zł

0

Cena średnia

553 zł

557 zł

-0.6

Pszenżyto

Cena min.

475 zł

475 zł

0

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

611 zł

620 zł

-1.5

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1523 zł

1512 zł

0.7
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This