Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 03 marca 2015


Notowania rynku zbóż 2 II – 8 II 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

490 zł

525 zł

-6.7

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

727 zł

726 zł

0.2

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

700 zł

820 zł

-14.6

Cena średnia

504 zł

516 zł

-2.4

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

850 zł

900 zł

-5.6

Cena średnia

686 zł

687 zł

-0.2

Kukurydza

Cena min.

560 zł

560 zł

0

Cena maks.

1000 zł

1033 zł

-3.2

Cena średnia

785 zł

775 zł

1.2

Owies

Cena min.

350 zł

350 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

542 zł

548 zł

-1

Pszenżyto

Cena min.

475 zł

475 zł

0

Cena maks.

800 zł

825 zł

-3

Cena średnia

616 zł

614 zł

0.2

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1521 zł

1522 zł

-0.1
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This