Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 03 marca 2015


Notowania rynku zbóż 19 I – 25 I 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

900 zł

925 zł

-2.7

Cena średnia

725 zł

730 zł

-0.6

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

600 zł

700 zł

-14.3

Cena średnia

497 zł

506 zł

-1.8

Jęczmień

Cena min.

480 zł

450 zł

6.7

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

677 zł

682 zł

-0.8

Kukurydza

Cena min.

540 zł

540 zł

0

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

762 zł

775 zł

-1.7

Owies

Cena min.

370 zł

370 zł

0

Cena maks.

880 zł

900 zł

-2.2

Cena średnia

538 zł

534 zł

0.7

Pszenżyto

Cena min.

475 zł

475 zł

0

Cena maks.

800 zł

770 zł

3.9

Cena średnia

602 zł

603 zł

-0.2

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1519 zł

1495 zł

1.6
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This