Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 01 czerwca 2015


Notowania rynku zbóż 18 V – 24 V 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

520 zł

-3.8

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

714 zł

721 zł

-1

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

780 zł

700 zł

-12.4

Cena średnia

505 zł

499 zł

1.1

Jęczmień

Cena min.

500 zł

450 zł

11.1

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

674 zł

675 zł

-0.2

Kukurydza

Cena min.

550 zł

500 zł

10

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

753 zł

746 zł

0.9

Owies

Cena min.

375 zł

400 zł

-6.3

Cena maks.

860 zł

860 zł

0

Cena średnia

546 zł

534 zł

2.1

Pszenżyto

Cena min.

400 zł

450 zł

-11.1

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

596 zł

590 zł

1.1

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1557 zł

1547 zł

0.6
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This