Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 01 grudnia 2014


Notowania rynku zbóż 17 XI – 23 XI 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

490 zł

500 zł

-2

Cena maks.

925 zł

900 zł

2.8

Cena średnia

705 zł

711 zł

-0.8

Żyto

Cena min.

390 zł

400 zł

-2.5

Cena maks.

700 zł

600 zł

16.7

Cena średnia

504 zł

480 zł

5

Jęczmień

Cena min.

430 zł

450 zł

-4.4

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

655 zł

655 zł

0.1

Kukurydza

Cena min.

550 zł

650 zł

-15.4

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

789 zł

829 zł

-4.8

Owies

Cena min.

390 zł

400 zł

-2.5

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

542 zł

542 zł

0

Pszenżyto

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

775 zł

800 zł

-3.1

Cena średnia

597 zł

610 zł

-2.1

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1365 zł

1376 zł

-0.8
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This