Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 07 kwietnia 2015


Notowania rynku zbóż 23 III – 29 III 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

520 zł

530 zł

-1.9

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

726 zł

726 zł

0

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

800 zł

750 zł

6.7

Cena średnia

516 zł

515 zł

0.1

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

688 zł

686 zł

0.3

Kukurydza

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

900 zł

1000 zł

-10

Cena średnia

751 zł

767 zł

-2

Owies

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

900 zł

880 zł

2.3

Cena średnia

562 zł

557 zł

0.9

Pszenżyto

Cena min.

475 zł

470 zł

1.1

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

615 zł

606 zł

1.5

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1555 zł

1554 zł

-5
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This