Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 07 kwietnia 2015


Notowania rynku zbóż 16 III – 22 III 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

530 zł

530 zł

0

Cena maks.

900 zł

925 zł

-2.7

Cena średnia

726 zł

732 zł

-0.9

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

750 zł

800 zł

-6.3

Cena średnia

515 zł

518 zł

-0.5

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

686 zł

691 zł

-0.7

Kukurydza

Cena min.

500 zł

590 zł

-15.3

Cena maks.

1000 zł

900 zł

11.1

Cena średnia

767 zł

763 zł

0.4

Owies

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

880 zł

860 zł

2.3

Cena średnia

557 zł

564 zł

-1.2

Pszenżyto

Cena min.

470 zł

500 zł

-6

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

606 zł

618 zł

-2

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1554 zł

1545 zł

0.6
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This