Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 15 stycznia 2015


Notowania rynku zbóż 15 XII – 21 XII 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

925 zł

900 zł

2.8

Cena średnia

717 zł

710 zł

1

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

825 zł

600 zł

37.5

Cena średnia

506 zł

488 zł

3.7

Jęczmień

Cena min.

420 zł

420 zł

0

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

669 zł

666 zł

0.5

Kukurydza

Cena min.

560 zł

488 zł

14.9

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

785 zł

763 zł

2.9

Owies

Cena min.

350 zł

325 zł

7.7

Cena maks.

880 zł

900 zł

-2.2

Cena średnia

534 zł

539 zł

-0.9

Pszenżyto

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

800 zł

700 zł

14.3

Cena średnia

605 zł

603 zł

0.3

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1409 zł

1401 zł

0.6
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This