Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 15 lipca 2015


Notowania rynku zbóż 15 VI – 21 VI 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

875 zł

875 zł

0

Cena średnia

691 zł

696 zł

-0.7

Żyto

Cena min.

390 zł

393 zł

-0.8

Cena maks.

690 zł

625 zł

10.4

Cena średnia

487 zł

489 zł

-0.3

Jęczmień

Cena min.

470 zł

470 zł

0

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

653 zł

657 zł

-0.5

Kukurydza

Cena min.

510 zł

500 zł

2

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

749 zł

745 zł

0.6

Owies

Cena min.

375 zł

375 zł

0

Cena maks.

850 zł

860 zł

-1.2

Cena średnia

515 zł

536 zł

-4

Pszenżyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

720 zł

700 zł

2.9

Cena średnia

565 zł

575 zł

-1.8

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1625 zł

1612 zł

0.8
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This