Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 29 września 2014


Notowania rynku zbóż 15 IX – 21 IX 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

488 zł

500 zł

-2.5

Cena maks.

1000 zł

900 zł

11.1

Cena średnia

752 zł

740 zł

1.6

Żyto

Cena min.

400 zł

350 zł

14.3

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

514 zł

494 zł

4.1

Jęczmień

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

684 zł

685 zł

-0.1

Kukurydza

Cena min.

600 zł

660 zł

-9.1

Cena maks.

1050 zł

1200 zł

-12.5

Cena średnia

906 zł

925 zł

-2

Owies

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

563 zł

570 zł

-1.2

Pszenżyto

Cena min.

460 zł

480 zł

-4.2

Cena maks.

820 zł

880 zł

-6.8

Cena średnia

631 zł

631 zł

0.1

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1344 zł

1364 zł

-1.5
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This