Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 27 kwietnia 2015


Notowania rynku zbóż 13 IV -19 IV 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

520 zł

520 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

727 zł

734 zł

-0.1

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

700 zł

700 zł

16.7

Cena średnia

496 zł

514 zł

-3.5

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

900 zł

287 zł

2.9

Cena średnia

681 zł

692 zł

-1.5

Kukurydza

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

900 zł

1000 zł

-10

Cena średnia

745 zł

767 zł

-2.9

Owies

Cena min.

400 zł

400 zł

-11.1

Cena maks.

860 zł

880 zł

-2.3

Cena średnia

546 zł

559 zł

-2.3

Pszenżyto

Cena min.

450 zł

500 zł

-10

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

598 zł

615 zł

-2.7

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1519 zł

1543 zł

-1.6
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This