Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 01 czerwca 2015


Notowania rynku zbóż 11 V – 17 V 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

520 zł

520 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

721 zł

724 zł

-0.5

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

700 zł

800 zł

-12.5

Cena średnia

499 zł

514 zł

-2.8

Jęczmień

Cena min.

450 zł

500 zł

-10

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

675 zł

677 zł

-0.4

Kukurydza

Cena min.

500 zł

560 zł

-10.7

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

746 zł

758 zł

-1.6

Owies

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

860 zł

880 zł

-2.3

Cena średnia

534 zł

550 zł

-2.8

Pszenżyto

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

590 zł

603 zł

-2.3

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1547 zł

1539 zł

-0.5
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This