Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 15 grudnia 2014


Notowania rynku zbóż 1 XII – 7 XII 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

470 zł

470 zł

0

Cena maks.

925 zł

900 zł

2.8

Cena średnia

709 zł

703 zł

0.8

Żyto

Cena min.

400 zł

390 zł

2.6

Cena maks.

825 zł

650 zł

26.9

Cena średnia

526 zł

503 zł

4.5

Jęczmień

Cena min.

420 zł

420 zł

0

Cena maks.

850 zł

850 zł

0

Cena średnia

662 zł

661 zł

0.2

Kukurydza

Cena min.

560 zł

580 zł

-3.4

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

776 zł

759 zł

2.2

Owies

Cena min.

325 zł

380 zł

-14.5

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

543 zł

546 zł

-0.6

Pszenżyto

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

820 zł

725 zł

13.1

Cena średnia

603 zł

594 zł

1.5

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1398 zł

1388 zł

0.7
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This