Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 23 czerwca 2015


Notowania rynku zbóż 08 VI – 14 VI 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

490 zł

2

Cena maks.

875 zł

870 zł

0.6

Cena średnia

696 zł

696 zł

0

Żyto

Cena min.

393 zł

400 zł

-1.7

Cena maks.

625 zł

720 zł

-13.2

Cena średnia

489 zł

478 zł

2.2

Jęczmień

Cena min.

470 zł

470 zł

0

Cena maks.

800 zł

875 zł

-8.6

Cena średnia

657 zł

649 zł

1.2

Kukurydza

Cena min.

500 zł

530 zł

-5.7

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

745 zł

748 zł

0.4

Owies

Cena min.

375 zł

400 zł

-6.3

Cena maks.

860 zł

720 zł

19.4

Cena średnia

536 zł

519 zł

3.4

Pszenżyto

Cena min.

400 zł

450 zł

-11.1

Cena maks.

700 zł

800 zł

-12.5

Cena średnia

575 zł

581 zł

-1

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1612 zł

1576 zł

2.3
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This