Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 20 kwietnia 2015


Notowania rynku zbóż 06 IV -12 IV 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

520 zł

520 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

734 zł

733 zł

0.2

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

700 zł

600 zł

16.7

Cena średnia

514 zł

497 zł

3.6

Jęczmień

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

287 zł

850 zł

2.9

Cena średnia

692 zł

693 zł

-0.2

Kukurydza

Cena min.

500 zł

500 zł

0

Cena maks.

1000 zł

900 zł

11.1

Cena średnia

767 zł

752 zł

2

Owies

Cena min.

400 zł

450 zł

-11.1

Cena maks.

880 zł

900 zł

-2.2

Cena średnia

559 zł

557 zł

0.4

Pszenżyto

Cena min.

500 zł

400 zł

25

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

615 zł

606 zł

1.5

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1543 zł

1547 zł

-0.3
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This