Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 23 czerwca 2015


Notowania rynku zbóż 01 VI – 07 VI 2015 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

490 zł

500 zł

-2

Cena maks.

870 zł

975 zł

-10.8

Cena średnia

696 zł

711 zł

-2.1

Żyto

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

720 zł

620 zł

16.1

Cena średnia

478 zł

492 zł

-2.8

Jęczmień

Cena min.

470 zł

470 zł

0

Cena maks.

875 zł

900 zł

-2.8

Cena średnia

649 zł

664 zł

-2.3

Kukurydza

Cena min.

530 zł

520 zł

1.9

Cena maks.

1000 zł

1000 zł

0

Cena średnia

748 zł

752 zł

-0.5

Owies

Cena min.

400 zł

375 zł

6.7

Cena maks.

720 zł

860 zł

-16.3

Cena średnia

519 zł

534 zł

-2.8

Pszenżyto

Cena min.

450 zł

400 zł

12.5

Cena maks.

800 zł

800 zł

0

Cena średnia

581 zł

582 zł

-0.2

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1576 zł

1573 zł

0.2
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This