Katagoria: notowania zbóż, opublikowano: 04 września 2014


Rynek zbóż – 18-24 sierpień 2014 

Aktualne
notowanie

Poprzedni
tydzień

Tygodniowa zmiana
w procentach

Pszenica

Cena min.

500 zł

488 zł

2.6

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

751 zł

742 zł

1.3

Żyto

Cena min.

340 zł

300 zł

13.3

Cena maks.

875 zł

800 zł

9.4

Cena średnia

503 zł

497 zł

1.3

Jęczmień

Cena min.

450 zł

450 zł

0

Cena maks.

900 zł

900 zł

0

Cena średnia

689 zł

687 zł

0

Kukurydza

Cena min.

660 zł

660 zł

0

Cena maks.

1200 zł

1200 zł

0

Cena średnia

922 zł

907 zł

1.6

Owies

Cena min.

400 zł

400 zł

0

Cena maks.

1000 zł

1020 zł

-2

Cena średnia

579 zł

577 zł

0.3

Pszenżyto

Cena min.

480 zł

475 zł

1.1

Cena maks.

925 zł

800 zł

15.6

Cena średnia

646 zł

632 zł

2.3

Nasiona rzepaku

Cena średnia

1548 zł

1375 zł

-3
Badane są ceny zakupu ziarna zbóż i sprzedaży produktów przemiału zbóż w wybranych: przedsiębiorstwach, na giełdach towarowych oraz na targowiskach.

Województwa wchodzące w skład makroregionu: centralno-wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; południowy: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie; północno-zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rynek zbóż, rynek roślin oleistych.
Share This