Katagoria: Aktualności, opublikowano: 05 lipca 2014


Więcej zboża na rynku – prognoza dla producentów zbóż

Więcej zboża na rynku – prognoza dla producentów zbóż

W lutym i w marcu br., głównie na skutek zaostrzenia konfliktu na Ukrainie i trudnych warunków pogodowych w Stanach Zjednoczonych, ceny pszenicy na rynku krajowym silnie wzrastały. Mimo to, przeciętne ceny zbóż w I kwartale mieściły się w granicach przedziałów prognozowanych przez nas w lutym. Pszenica kupowana na cele konsumpcyjne kosztowała przeciętnie 770 zł/t wobec naszej prognozy 750-785 zł/t, a pszenica paszowa 772 zł/t wobec prognozy 760-790 zł/t. Tona kukurydzy z dostawą kosztowała natomiast 668 zł/t wobec prognozy 660-685 zł/t. Ceny te mieściły się również wewnątrz przedziałów prognozowanych w listopadzie oraz w przypadku pszenicy również w sierpniu ub.r.

 

Krajowe zbiory zbóż w 2013 r. szacowane sa˛ na minimalnie ni˙zszym poziomie ni˙z rok wcze´sniej. Według GUS zbiory zbóż ogółem szacuje się na 28,4 mln t, czyli o 0,6% mniej od zbiorów w 2012 r. i o 6,4% więcej niż przeciętnie w latach 2006-10.

Jednak w bieżącym sezonie wyjątkowo duża część zebranego ziarna pszenicy została przeznaczona na eksport. Wg GUS w 2013 r. pszenicy zebrano 9,47 mln t. Natomiast, w naszej ocenie, eksport wyniesie 2,2-2,4 mln t, czyli zagospodaruje około 1/4 krajowego ziarna. Sytuacja ta zwiększa powiązanie naszego rynku z rynkami globalnymi, zmniejsza opóżnienie reakcji cen na rynku krajowym wobec unijnego (np. giełdy MATIF) i utrwala rozkład lokalnych cen od najwyższych w portach i na zachodniej granicy do najni˙zszych na południowym wschodzie kraju. Zachęca również do zwiększania powierzchni upraw pszenicy oraz większego zastosowania w skarmianiu zwierząt innych zbóż niż pszenica.

 

4 — kopia

Obecnie na kształtowanie się cen na rynkach światowych w bardzo dużej mierze wpływają kolejne prognozy produkcji zbóż w sezonie 2014/15. Na dalszy plan schodzą informacje o produkcji, zużyciu i zapasach w sezonie 2013/14. A te w ostatnich kilku miesiącach wskazywały generalnie na jeszcze wiąkszą produkcją niż wcześniejsze oceny, nieco mniejsze zużycie i wyższe zapasy końcowe. Z lutowego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) wynikało, że światowa relacja zapasów do zużycia dla zbóż (oprócz ryżu) na koniec sezonu 2013/14 ukształtuje się na poziomie 20,2%, natomiast z majowego raportu, że może wynieść 20,6%. Wynikało to głównie z poprawy bilansu kukurydzy.

 

 

 

 

Prognoza cen pszenicy i kukurydzy Zródło: dane historyczne - MRiRW, prognoza - BGŻ

Prognoza cen pszenicy i kukurydzy

Zródło: dane historyczne – MRiRW, prognoza – BGŻ

 

Światowa produkcja zbóż w sezonie 2014/15 spodziewana jest na nieco niższym poziomie niż rekordowa produkcja w sezonie poprzednim. Nadal będzie to jednak drugi najwyższy wynik w historii. W naszej ocenie jest około 20% prawdopodobieństwa, że zbiory będą nawet wyższe niż w poprzednim sezonie, jeśli warunki pogodowe w dalszym okresie wegetacji będą sprzyjające. MRZ prognozuje zbiory zbóż (bez ryżu) w sezonie 2014/15 na 1937 mln t, czyli o 2,0% (40 mln t) mniej niż w sezonie poprzednim. Według tych wczesnych prognoz produkcja pszenicy ma obniżyć się o 2,1%, a produkcja kukurydzy o 1,5%. Jednocześnie nieznacznie ma spaść zużycie zbóż, co spowoduje niewielki wzrost zapasów końcowych.

 

 

 Skup i ceny pszenicy w Polsce Źródło: GUS


Skup i ceny pszenicy w Polsce
Źródło: GUS

W przypadku UE również oczekuje się nieznacznie niższych zbiorów zbóż niż w 2013 r. W ostatnim raporcie ”Stratégie grains” (SG) produkcja zbóż ogółem prognozowana jest na 299 mln t, czyli o 1% mniej niż przed rokiem. Mimo to, produkcja pszenicy ma wzrosnąć o 2% do 137,4 mln t.Wzrosnąć o 2% ma również produkcja kukurydzy, jednak oczekiwany jest 6-proc. spadek produkcji jęczmienia i 15-proc. spadek produkcji żyta.

 

 

3

Poziom zbiorów w Polsce wciąż jest dużą niewiadomą, a poszczególne prognozy znacznie się różnią między sobą. W przypadku pszenicy oczekuje się albo nieco wyższych, albo niszych zbiorów (IERiGŻ: -3%; SG: +2%; Sparks: +4%) niż w roku poprzednim. Podobnie w przypadku kukurydzy (IERiGŻ: -6%; SG: +1%; Sparks: -14%;) i żyta (IERiGŻ: -15%; Sparks: +2%). Naszym zdaniem, gdyby dalsze warunki wegetacji były normalne, bliższy prawdy w odniesieniu do prognoz produkcji pszenicy będzie Sparks, a żyta IERiGŻ.

Prezentowane prognozy zostały opracowane w oparciu o informacje dostępne do 2.06.2014 r. W najbliższych tygodniach i miesiącach szczególnie mocno mogą być korygowane prognozy i szacunki zbiorów w sezonie 2014/15. Jak zwykle czynnikiem ryzyka dla prognozy pozostają ewentualne zmiany nastrojów na rynkach terminowych, duże zmiany kursów walutowych i, jak pokazało doświadczenie ostatnich miesięcy, ryzyko polityczne.

 

źródło

Share This