Katagoria: Aktualności, opublikowano: 21 lutego 2018


Od motyki do maszyny, czyli krótko o rozwoju rolnictwa

Od motyki do maszyny, czyli krótko o rozwoju rolnictwa

Rolnictwo jest jednym z podstawowych sektorów działalności człowieka i najstarszą dziedziną wytwórczą. Jak wskazują wykopaliska, pojawiło się w okresie późnego paleolitu na terenach dzisiejszej Azji. To stamtąd zaczęło stopniowo rozprzestrzeniać się także na inne rejony. Wkrótce ziemię zaczęto uprawiać również na ziemiach polskich. Ludność trudniąca się dotychczas zbieractwem, łowiectwem oraz rybołówstwem odkryła, jak cenną umiejętnością jest uprawa roślin. Pierwsze uprawy to zboża i rośliny motylkowe. Rolnictwo zaczęło powoli wypierać zbieractwo, a ludy pędzące dotychczas koczowniczy tryb życia zaczęły przywiązywać się do miejsca i tworzyć osady.

 

Skąd u naszych przodków pomysł, by uprawiać ziemię i z niej czerpać pożywienie? Prawdopodobnie przyczynił się do tego głód. Kiedy ludzie nie mogli wyżywić się z samego zbieractwa, łowiectwa i rybołówstwa, zaczęli poszukiwać nowych metod zdobywania pożywienia. Zbieractwo zaczęły zastępować niewielkie pola uprawne. Od tej pory nieustannie stosowano ulepszenia narzędzi rolniczych i metod uprawy.

 

Pierwsze uprawy

O pierwszych prowadzonych przez ludzi uprawach dowiadujemy się oczywiście dzięki archeologii. To ona dostarcza niezbitych dowodów na to, gdzie i w jaki sposób rozwijało się rolnictwo. Jako miejsce pierwszych prowadzonych przez człowieka upraw wskazuje tereny Egiptu i Mezopotamii. Miało to miejsce około 8000 lat p.n.e. Nieco później, niemal równocześnie rolnictwo zaczęło się rozwijać także w Chinach oraz Ameryce Południowej (Meksyk, Peru). Jakie rośliny wtedy uprawiano? Była to przede wszystkim kukurydza, pszenica, jęczmień i ryż. Do pierwszych upraw stosowano bardzo proste narzędzia, a mianowicie kij i motykę.

 

Stopniowa ewolucja narzędzi

Tak, jak zmieniały się systemy uprawy roślin, tak ewoluowały również narzędzia i maszyny rolnicze. Od tych najprostszych do coraz bardziej skomplikowanych. Dziś przedstawiają wysoki poziom zaawansowania i znacznie ułatwiają pracę na roli. Dzięki nim wszelkie działania stały się znacznie bardziej efektywne i mogą być wykonywane przez mniejszą ilość osób. To umożliwiło odejście od rolnictwa znacznej części społeczeństwa i skupienie się na działalności pozarolniczej.

Jak wyglądają współczesne maszyny rolnicze, można zobaczyć na stronie producenta oraz firm trudniących się sprzedażą maszyn. Zadziwić może ich ogromna różnorodność. Od ciągników, kombajnów, opryskiwaczy i siewników, po mieszalniki do pasz, rozdrabniacze i silosy. Nie zawsze jednak maszyny rolnicze mrol.com.pl wyglądały tak imponująco. Początki rolnictwa były znacznie skromniejsze. Zanim osiągnęliśmy dzisiejszy poziom zaawansowania, do pracy w polu służyły naszym przodkom bardzo proste narzędzia, w tym: motyka, radło, drewniany sierp oraz pług z żelaznym lemieszem.

 

Rozwój różnych technik rolniczych

Od momentu pojawienia się rolnictwa ewoluowały nie tylko narzędzia i maszyny, ale także metody uprawy roli. Metodą prób i błędów usprawniano techniki rolnicze, obserwowano efekty stosowanych metod i wyciągano z nich wnioski.

Jako pierwsza technika powstało kopieniactwo, które polegało ona na odwracaniu wierzchniej warstwy gleby przy pomocy prymitywnych narzędzi. Początkowo był to kij, nieco później motyka. Równocześnie z kopieniactwem stosowano też technikę wypaleniskową. Oznacza to nie mniej, nie więcej jak to, że nasi przodkowie wypalali zalesione tereny po to, by uzyskać ziemię pod uprawę. Technika wypaleniskowa musiała być prowadzona w odpowiedni sposób, by ogień strawił roślinność na ściśle określonym terenie i nie rozprzestrzenił się poza wyznaczony obszar.

W kolejnych latach pojawiały się nowe metody uprawy, począwszy od gospodarki przemienno-odłogowej, poprzez dwupolówkę, trójpolówkę, w kolejnym etapie trójpolówkę bezugorową, płodozmian i czteropolówkę. Metodą prób i błędów człowiek wypracował metody uprawy powszechnie stosowane w czasach dzisiejszych. Znacznie podniósł efektywność pracy dzięki zastosowaniu maszyn rolniczych i ograniczył liczbę osób niezbędnych do pracy na roli. W efekcie dzisiaj rolnictwo jest podstawowym sektorem gospodarki, który dostarcza nie tylko żywność, ale również produkty stosowane w innych branżach, np. włókiennictwie (len, bawełna, jedwab, wełna). Obecnie rolnictwo pokrywa aż 90% zapotrzebowania na żywność i niektóre produkty stosowane w innych gałęziach przemysłu.

Share This