Katagoria: aktualności techniczne, opublikowano: 27 października 2016


Kompostownia i sortownia razem, czyli co można zrobić z odpadami

Kompostownia i sortownia razem, czyli co można zrobić z odpadami

Odpady, które trafiają do zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania, mogą wtórnie trafić na lokalny rynek w postaci, np. paliw lub ekologicznych nawozów. Celem instalacji MBP (mechaniczno-biologicznego przetwarzania) oraz MBS (mechaniczno-biologicznego stabilizowania) jest zmniejszenie masy i objętości śmieci oraz redukcja emitowanych z nich szkodliwych gazów.

 

MBP i MBS – instalacje do obróbki odpadów

Znaczna część odpadów w Polsce trafia do zakładów MBP lub MBS, czyli spalarni bądź kompostowni i sortowni. Surowce, które kierowane są do spalarni ulegają degradacji w trakcie obróbki termicznej. Wiążą się z nimi liczne kontrowersje, które dotyczą, np.: niskiej efektywności, emisji zanieczyszczeń do środowiska i wysokich kosztów procesu unieszkodliwiania śmieci. Ekologiczna kompostownia jest tańszym i łagodniejszym dla środowiska sposobem stabilizowania śmieci. Bioodpady są tam przetwarzane na ekologiczny nawóz (kompost) i wtórnie trafiają na lokalny rynek.

Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów mogą być zlokalizowane w dowolnym miejscu, a ich funkcjonowanie nie zależy od mikroklimatu. Reaktory są zabezpieczone przed działaniem niskich temperatur i w przypadku nagłego ochłodzenia mogą być podgrzewane do odpowiedniej temperatury.

 

Cel mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów stosowanie jest w przypadku odpadów komunalnych, które zawierają substancję organiczną. Mogą się tu znaleźć, np.:

– zmieszane odpady komunalne,

– papier,

– zużyty olej,

– odpady przemysłowe,

– odpady drzewne,

– karton.

Surowce przetworzone w zakładach mechaniczno-biologicznych mają mniejszą masę i objętość, dzięki czemu są ustabilizowane i nie emitują do środowiska szkodliwych gazów. Taka obróbka ma też na celu pozyskanie surowców wtórnych, które mogą być wykorzystywane w dalszych procesach recyklingu.

 

Recyklingowy potencjał surowców

Odzyskane surowce ponownie trafiają na rynek lokalny. Metale mogą być wtórnie wykorzystane w metalurgii. Odpady wysokoenergetyczne służą jako paliwo spożytkowane podczas procesów termicznych. Bioodpady używane są do wytworzenia bezpiecznego dla gleby i środowiska nawozu organicznego, który chroni ziemię przed metalami ciężkimi i poprawia jej siłę rodną. Kompost zwiększa żyzność i przepuszczalność gleby. Zapobiega jej zakwaszaniu i sprawia, że ziemia wydaje bardziej obfity i lepszy jakościowo plon.

 

Share This