Katagoria: aktualności techniczne, opublikowano: 28 czerwca 2017


Klasyfikacja używanych wózków widłowych

Klasyfikacja używanych wózków widłowych

Używane wózki widłowe są ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują funduszami na zakup nowego sprzętu. Można wybierać pomiędzy wózkami elektrycznymi, spalinowymi, gazowymi, do podnoszenia oraz komisjonowania. W Europie obowiązuje klasyfikacja używanych wózków widłowy, w której wyróżnia się następujące kategorie: brąz, srebro i złoto.

 

Wózki widłowe są sprzętem, służącym do transportu towarów. Są one niezbędnym wyposażeniem magazynów oraz hal produkcyjnych. Ich największą wadą jest cena, która w zależności od rodzaju wózka waha się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złoty. Koszty te można obniżyć poprzez zakup używanego sprzętu.

 

Parametry używanych wózków widłowych

Wózki używane są klasyfikowane wedle obowiązującego w całej Europie systemu, w którym brane są pod uwagę takie parametry, jak:

  • stan techniczny sprzętu,
  • stan powłoki lakierniczej,
  • rok produkcji sprzętu,
  • rok produkcji akumulatora.

Na podstawie wyżej wymienionych parametrów używane wózki widłowe klasyfikuje się, przydzielając je do kategorii oznaczonych kolorem: brązowym, srebrnym i złotym.

 

Stan techniczny używanych wózków widłowych

Najważniejszym parametrem używanych wózków widłowych jest ich stan techniczny. Najlepszą opcją jest wybór sprzętu nie starszego niż 15-letni oraz nie nadmiernie wyeksploatowanego. Przy ocenie stanu technicznego używanego wózka widłowego należy wziąć pod uwagę liczbę przejechanych motogodzin. Nie zaleca się wybierać sprzętu, który pracował dłuższy okres (co najmniej kilka lat) przez 24 godziny na dobę. Przy ujednoliconej klasyfikacji wózków używanych stan techniczny sprzętu, zaliczanych do kategorii brązowej ocenia się jako dobry. Natomiast przy kolorze srebrnym i złotym sprzęt jest sprawny, czego potwierdzeniem jest przegląd techniczny w warsztacie.

 

Gwarancja a używane wózki widłowe

Udzielenie gwarancji przy zakupie używanego wózka widłowego uzależnione jest od stanu technicznego sprzętu oraz kategorii, do której został on zakwalifikowany. Maksymalnie może ona zostać udzielona na 6 miesięcy lub 600 motogodzin (przy wózkach zaliczonych do kategorii złotej). Przy sprzęcie zakwalifikowanym do kategorii srebrnej gwarancji udziela się na okres trzech miesięcy lub 300 motogodzin. Z kolei używanych wózków widłowych zaliczonych do kategorii brązowej gwarancja w ogóle nie obejmuje.

 

Share This